Home / Product knowledge

 

ช่วงหน้าฝน ฝนตกถนนลื่น ทุกท่านควรระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นขณะขับขี่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาการเกียร์หลุด หรือเกียร์ค้าง ทำให้ผู้ขับไม่สามารถควบคุมการทำงานของเกียร์ได้ และอาจเกิดเหตุร้ายตามมา ‼
_________________
อาการเกียร์หลุด เกียร์ค้าง ในรถเกียร์อัตโนมัติเกิดจาก...
บูชคันเกียร์(พลาสติก)เสื่อมสภาพ แตก หรือชำรุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถเก่า ที่ผ่านการใช้งานมาสักระยะ ทำให้ขณะที่เปลี่ยนเกียร์จะไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ และไม่ว่าจะเข้าเกียร์อะไรก็กลายเป็นเกียร์ถอยหลังอยู่ตลอด ซึ่งเป็นอันตรายมาก ยิ่งในช่วงฝนตกหนัก ถนนลื่น ทัศนวิสัยไม่ดี ทำให้การควบคุมรถยากมากขึ้น และเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
**เมื่อบูชคันเกียร์เริ่มมีปัญหาจะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น เข้าเกียร์แล้วรู้สึกว่าคันเกียร์หลวม หรือเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายกว่าปกติ**

หากเจอสถานการณ์เกียร์หลุด เกียร์ค้างระหว่างขับขี่ ควรทำดังนี้...
✔ พึงมีสติอยู่เสมอ แตะเบรกค้างไว้ แล้วพยายามนำรถไปจอดบริเวณไหล่ทาง
✔ เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้รถคันหลังที่ตามมาทราบว่ารถเรามีปัญหา
✔ เมื่อจอดสนิทแล้วให้ดับเครื่อง ใส่เบรกมือป้องกันรถไหล และล็อคประตู
✔ โทรเรียกช่าง หรือศูนย์บริการ และคอยอยู่ในรถ หากไม่จำเป็นไม่ควรมายืนบริเวณนอกรถ
_________________
ไม่อยากมีปัญหาเพราะเกียร์หลุด เกียร์ค้าง ขณะขับขี่ควรสังเกตอาการของรถ หากจับสังเกตได้ว่ารถมีปัญหาให้รีบนำรถเข้าอู่ หรือศูนย์บริการเพื่อดำเนินการแก้ไข
เช็คสภาพ และดูแลเกียร์ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ทุกๆ 20,000 กม. หรือ 1 ปี ฟอกเกียร์ทุกๆ 40,000 กม. หรือ 2 ปี เพื่อป้องกันการสึกหรอ ระบบเกียร์สะอาดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ